Begeleiding problematische groep

De begeleiding is gericht op het maken van een analyse van de problematiek die speelt in de groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gesprekken en observaties. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt bepaald welke stappen er gezet moeten worden.

Werkwijze:

  • 1x voorgesprek + verslag
  • 1x ouderavond
  • 2x observatie
  • 2x nabespreking
  • 2x verslag


Prijs: € 950,--

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier