Themabijeenkomsten

Leerkrachten komen in de dagelijkse praktijk regelmatig in contact met leerlingen waarbij sprake is van leer- en gedragsproblemen. Deze problemen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Door de diversiteit aan gedragingen en moeilijkheden zijn leerkrachten niet altijd in staat om adequaat te reageren op deze problemen. Door middel van het geven van informatie over de betreffende stoornis en de begeleidingsmogelijkheden worden de leerkrachten toegerust om in de praktijk van alle dag aan de slag te gaan met deze leerlingen. Mogelijke thema's die aan de orde kunnen komen zijn:

 

 • ADHD
 • ASS, PDD-NOS, Syndroom van Asperger (Autisme spectrum stoornissen)
 • NLD (Nonverbale leerstoornis)
 • ODD (Opstandig-oppositioneel gedragstoornis)
 • Werkhoudingsproblemen

 

Werkwijze:

 

 • themabijeenkomsten van 2 uur

 

Prijs: € 300,--

Teambijeenkomsten

Op verschillende terreinen willen teams een visie ontwikkelen. Om dit goed tot zijn recht te laten komen is het nodig om te weten waar men als team naar toe wil werken. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de verschillen tussen de verschillende leerkrachten. Het traject dat uitgezet wordt moet ervoor zorgen dat de verschillende leerkrachten gezamenlijk een leerproces door maken. In overleg wordt een traject bepaald. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Zelfstandig werken
 • Invoering leefregels
 • Directe instructie
 • Communicatie
 • Competentieontwikkeling
 • Gedragsproblematiek
 • Visieontwikkeling


Werkwijze:

 • teambijeenkomsten van 2 uur


Prijs: € 340,--

Werkwijze:

 • teambijeenkomsten van 3 uur


Prijs: € 510,--

Prijs dagdeel: € 680,--

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier