Dyslexie

Hierbij gaat het om nader onderzoek van hardnekkige problemen op het gebied van het technisch lezen en/of spellen. De diagnose dyslexie kan gesteld worden aan de hand van specifieke richtlijnen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland.
Bij vaststelling van dyslexie ontvangt u tevens een officiële dyslexieverklaring. Daarmee kan uw kind aanspraak maken op extra voorzieningen zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.
 
We bekijken de gegevens van uw kind, adviseren u welk traject het best passend is en wat JOIN hierin kan bieden. Belt u ons voor verdere informatie op 0164-239415 of klik hier voor ons contactformulier.
 
Meer informatie 'Dyslexie'
 
Van A tot leZen is de samenwerking tussen OPPB en Praktijk ABC. De dyslexie specialisten binnen van A tot leZen bieden vergoede dyslexiezorg. van A tot leZen heeft het Keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit betekent dat wij geheel voldoen aan alle strenge eisen die gesteld worden om de diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Vanuit de Jeugdwet (gemeente) wordt dit vergoedt wanneer het dossier aan bepaalde eisen voldoet en het kind nog op de basisschool zit. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vanatotlezen.nl.

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier