Ouderconsult

JOIN kan ouders begeleiden in de vorm van oplossingsgerichte oudergesprekken. Hierin bespreken wij met de ouders hoe zij op een effectieve manier met het probleem van hun kind kunnen omgaan.

Tijdens deze gesprekken verkennen we het probleem en zoeken we samen met de ouder naar oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk van alledag. We streven naar vooruitgang op korte termijn.

Werkwijze:

  • gesprekken van 1 uur

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier