Omgaan met pubers

De puberteit is voor veel kinderen én voor veel ouders een lastige levensfase. Pubers hebben het vaak moeilijk, met zichzelf, met de wereld om hen heen, met hun ouders. En ouders kunnen het grillige, nukkige- soms onuitstaanbare- gedrag dat hun kind van tijd tot tijd vertoont niet altijd begrijpen.
De cursus is opgebouwd uit drie delen.
In het eerste deel staan de pubers centraal. Waar komen kinderen voor te staan als ze in de puberteit belanden? Welke problemen komen er op hun pad en wat is een goede manier om ze daarbij te helpen? Sleutelwoorden zijn ‘openheid', ‘acceptatie' en ‘begrip'. Een belangrijke vaardigheid die ouders zich eigen zouden moeten maken is ‘actief luisteren'.
Deel twee gaat over ouders. Het sleutelwoord voor ouders in relatie met hun pubers is ‘eerlijkheid'.
Die eerlijkheid komt tot stand wanneer ouders goed kunnen waarnemen en in staat zijn hun gedachten, gevoelens, wensen en verlangens duidelijk vanuit zichzelf tegen hun pubers uit te spreken. Het derde deel betreft ouders én pubers. Hierbij past het sleutelwoord ‘verbondenheid'. Hoe kunnen ouders in contact blijven met hun pubers, ook wanneer er conflicten zijn.

Werkwijze:

 • 8 bijeenkomsten van 2 uur,
 • 10 cursisten,
 • 1 begeleider (inclusief materiaal)


Prijs: € 180,-- p.p.

Opvoeden: zo kan het ook

Deze cursus leert de ouders een aantal vaardigheden waarmee ze een prettige sfeer in huis kunnen krijgen. Tijdens de cursus wordt allereerst ingegaan op de invloed van het zelfbeeld op het gedrag van het kind. Ouders wordt geleerd het zelfbeeld en daarmee het gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.

Middels de technieken van ‘actief luisteren' en ‘ik-boodschappen' worden communicatievaardigheden aangeleerd. Actief luisteren wordt als techniek ingezet om het kind te ondersteunen bij het leren oplossen van zijn eigen problemen. Ik-boodschappen worden gebruikt om op een duidelijke manier uiting te geven aan eigen gevoelens. In combinatie kunnen beide vaardigheden worden ingezet om, zonder macht, conflicten op te lossen.

Tijdens het laatste gedeelte van de cursus wordt uitgebreid ingegaan op het opzetten van een gedragsveranderingsprogramma. Indien gewenst kan met dit programma gedrag systematisch worden veranderd.

Werkwijze:

 • 8 bijeenkomsten van 2 uur,
 • 10 cursisten,
 • 1 begeleider (inclusief materiaal)


Prijs: € 200,-- p.p.

Oudertraining ADHD en opvoeden

Het is een training waarin ouders leren op een adequate manier om te gaan met het gedrag van kinderen met ADHD. De oudertraining bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

In de training wordt ingegaan op:

 • ADHD gedrag van theorie naar praktijk
  In deze sessie wordt dieper ingegaan op de ADHD zodat er voldoende kennis is om het gedrag van de kinderen te kunnen begrijpen.
 • Aanpassingen in de thuissituatie
  In deze sessie wordt aandacht geschonken aan hoe de situatie zo ingericht kan worden dat het ongewenste gedrag afneemt en het gewenste gedrag toeneemt.
 • Aanpassingen in de vrije situaties
  Een vrije situatie is de situatie bij uitstek met weinig structuur en een grote kans op probleemgedrag. In deze sessie wordt ingegaan op de rol die de ouder in die situatie kan spelen.
 • Emotionele problemen
  Het omgaan met kinderen met ADHD kan verstoord worden door hoog oplopende emoties bij de kinderen. In deze sessie bespreken we hoe daar mee om te gaan.


De onderwerpen die aan de orde komen worden steeds aan de theorie gekoppeld. Tijdens de training speelt het oefenen en het uitwisselen van ervaringen met elkaar een grote rol. Diverse opdrachten en oefeningen zullen uitgevoerd worden, afgestemd op de eigen thuissituatie.

Kosten
Doorgaans kunnen de kinderen worden ingeschreven en zullen de kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

Locatie
De training vindt plaats bij Join aan de Vang 5 te Halsteren.

Data
De training wordt gegeven op:

 • maandag 10-03-2014
 • dinsdag 01-04-2014
 • woensdag 23-04-2014
 • donderdag 15-05-2014

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur tot 21.00 uur.

Vragen en aanmelden
Heeft u belangstelling voor de training, of heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier met ons contact opnemen.
De cursus gaat door als zich 8 deelnemers hebben aangemeld.
 

Themabijeenkomsten

Ouders worden steeds meer geconfronteerd met kinderen waarbij sprake is van een bepaalde stoornis. In de dagelijkse praktijk kan dit in de verschillende opvoedingssituaties nogal wat problemen opleveren. Ouders zijn niet altijd in staat om adequaat op het gedrag van de kinderen te reageren. Door middel van het geven van informatie over de betreffende stoornis en de begeleidingsmogelijkheden worden de ouders toegerust om in de praktijk van alle dag aan de slag te gaan met deze kinderen.

Mogelijke thema's die aan de orde kunnen komen zijn:

 • ADHD 
 • ASS, PDD-NOS, Syndroom van Asperger (Autisme spectrum stoornissen)
 • NLD (Nonverbale leerstoornis)
 • ODD (Opstandig-oppositioneel gedragstoornis)

Werkwijze:

 • themabijeenkomsten van 2 uur


Prijs: € 25,-- per persoon bij minimaal 10 deelnemers

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier