Ouders

Als ouder wil je het allerbeste voor je kind. Toch verloopt het niet altijd zoals we zouden willen. Kinderen met leer-, gedragsproblemen of emotionele problemen kunnen bij ouders veel opvoedingsvragen oproepen. In dat geval kan professionele hulp of begeleiding door JOIN uitkomst bieden.


JOIN kan ouders begeleiden in de vorm van oplossingsgerichte oudergesprekken. Hierin bespreken wij met de ouders hoe zij op een effectieve manier met het probleem van het kind kunnen omgaan.

Soms kan een psychologisch onderzoek nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling of het cognitieve niveau van een kind. Het onderzoek kan bestaan uit het afnemen van tests, observaties en/of gesprekken.
Op basis van de resultaten van het onderzoek geven wij de ouders gerichte adviezen over de begeleiding van het kind thuis en op school.

Naast dit algemene aanbod kunnen ouders de volgende gespecialiseerde trainingen volgen:

  • oudercursus ‘opvoeden zo kan het ook',
  • oudercursus ‘omgaan met pubers',
  • video-interactie begeleiding voor ouders.


Meer informatie over de inhoud en de prijs van de verschillende begeleidingsvormen kunt u vinden onder het kopje Aanbod op deze website

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier