Schoolteams

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en daarmee ook de teams die de innovatie moeten realiseren.
JOIN kan het team tijdens teambijeenkomsten professioneel begeleiden op de werkvloer bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de verschillende leerkrachten.
Mogelijke onderwerpen van dergelijke teambijeenkomsten zijn:
zelfstandig werken, invoering leefregels, directe instructie, communicatie, competentieontwikkeling, gedragsproblematiek,visieontwikkeling.

Trainingen/cursussen

 

  • Training omgaan met weerstand en conflicten.
  • Scholingstraject overblijfouders.
  • Scholingstraject buitenschoolse opvang.

 

Meer informatie over de inhoud en de prijs van de verschillende begeleidingsvormen kunt u vinden onder het kopje Aanbod op deze website.

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier